pirmadienis, birželio 22, 2009

Žaidžiame "Mafiją"

Kadangi prisižadėjau, tai imu aprašinėti super gerą žaidimą “Mafiją”, idealiai tinkantį tiek suaugusių vakarėliams, tiek žaidimams gamtoje, tiek vaikams (na, dėl pačios žaidimo idėjos gal kai kurie tėvai ir nenorėtų, kad šį žaidimą žaistų vaikai, bet kad jis jiems nerealiai patinka, tai faktas). Dar šis žaidimas be galo tinka tais momentais, kai susirenka įvairialytė žmonių grupė, kurią reikia tarsi “suburti” į vieną.

Aš pirmą kartą apie šį žaidimą sužinojau per įmonės vakarėlį. Ir išgirdusi, kad žaidime reikės vaidinti tam tikra rolę, iš pradžių į šį žaidimą žiūrėjau labai skeptiškai – nemoku vaidinti. Ir meluoti nei moku, nei man patinka. Ir ką jūs pasakysit – aišku, jau pirmame žaidimo bandyme ištraukiau „Mafijozo“ rolę, tad gavau sukti uodegą kaip reikalas. Rankos, kojos drebėjo, tačiau buvo nepaprastai smagu. Ir nuo to karto tapau žaidimo fane, nepaisant to, kad vis dar nemėgstu išsitraukti Mafijos kortelės.

Kokia žaidimo esmė?
Visi žaidėjai tampa vieno įsivaizduojamo miestelio gyventojais. Kaip ir visuose miesteliuose, taip ir šitame gyvena tiek gerų, tiek blogų žmonių. Geri žmonės sau ramiai gyvena, o blogiečiai naktį išsėlina į miestelį ir galabija geruosius žmones (va dėl to, gal ne visi tėveliai norėtų, kad vaikai žaistų tokius žaidimus :))
Žaidimo tikslas: tiek gerieji žmonės, tiek mafijozai (taip vadinami blogiukai) trokšta pergalės. Gerieji žmonės laimi, kuomet iki žaidimo pabaigos demaskuoja mafijozus, na, o mafijozai, savo ruožtu, laimi, kuomet galutinai sunaikina geruosius žmones.

Susidomėjot? Tuomet OK, galiu pradėti pasakoti, kaip žaidžiama.

Prieš pradedant žaisti
Suskaičiuojame, kiek yra dalyvių, ir paruošiame tiek žaidimo kortelių. Kiekviename žaidime turi būti: vienas policininkas, vienas daktaras, ir maždaug 50%/50% paprastų miestelėnų bei mafijozų (mafijozų gali būti šiek tiek mažiau, čia reikia žiūrėti pagal situaciją. Pavyzdžiui, pas mus jeigu žaidžia 7 žmonės, tai mes paruošiame 2 mafijos, 3 paprastų žmogeliukų, 1 policininko ir 1 daktaro korteles). Tiesa, dar žaidimui yra reikalingas vedėjas – žmogus, kuris tiesiog komentuoja žaidimą ir seka situaciją. Mes paprastai (kadangi visi nori žaisti) apsieiname be jo (t.y. vedėju tampa pirmas iškritęs iš žaidimo žmogus), tačiau šiame įraše aprašysiu ne tai, kaip mes žaidžiame, o tai, kaip reikia žaisti.
Prieš pradedant žaisti, visi žaidėjai susėda ratu taip, kad galėtų gerai matyti visų kitų žaidėjų veidus. Tai ypatingai svarbu, nes žaidimas didžiąja dalimi vyksta tik "akimis". Vedėjas visiems duoda išsitraukti po žaidimo kortelę, kurioje nurodyta, kokią rolę kiekvienas žmogus gauna.

Rolių apibūdinimas
Mafijozas – vienas iš blogiečių, kurie naktimis ne miega, o slankioja po miestelį ir galabija ten netyčia priklydusius žmones. Mafijozų yra žymiai mažiau nei gerųjų žmonių, tad iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad laimėti jiems yra žymiai sudėtingiau, tačiau Mafijozai turi ir kozirį: jie pažįsta savuosius. Tai yra, jie žino, kas yra kiti Mafijozai, o gerieji žmonės savųjų nepažįsta.
Policininkas – gerasis žmogus, turintis ypatingų galių. Policininkui yra suteikiamas šansas „patikrinti“ tam tikrą žmogų. Taigi, jis disponuoja tam tikra informacija, kuris žmogus yra geras, kuris – ne.
Daktaras – dar vienas gerasis žmogus su papildomomis galiomis: daktaras turi šansą išgelbėti Mafijos užpultą žmogų.
Paprasti žmonės – pats paprasčiausias žaidimo vaidmuo. Paprasti žmonės neturi jokių ypatingų galių, jie gali tik dalyvauti žaidimo balsavime, ir bandyti logiškai išprotauti, kuris žmogus gali būti mafijozas, o kuris – gerasis.
Žaidimo vedėjas – žmogus, kuris visą laiką turi sekti žaidimo situaciją (kokie žaidėjai turi kokias roles) bei komentuoti patį žaidimą (kas buvo nužudytas, kas buvo patikrintas ir t.t.)

Vaidmenų gali būti ir daugiau, tačiau paprastai mums pilnai užtenka šių.

Žaidimo eiga
I dalis
Visi klausosi Vedėjo, ir vykdo visus jo nurodymus.
Vedėjas: „Į miestelį atėjo naktis. Visi miestelio gyventojai nuėjo miegoti“
Visi dalyviai užsimerkia. Ypatingai svarbu, kad nebūtų sukčiavimų, nes tuomet žaidimas netektų prasmės.
Vedėjas: „Visi miega, išskyrus Mafijozus, kurie užėjus nakčiai, išslinko paslampinėti po miestą. Mafijozai susitiko vienas kitą, susipažino, tačiau kadangi daugiau niekas miestelyje nepasirodė, išsiskirstė atgal po namus“
Šioje vietoje tie dalyviai, kurie turi Mafijos korteles atsimerkia, ir pasižiūri, kas yra jų „kolegos“. Svarbu nedaryti jokių staigių judesių, kad šalia snaudžiantys kaimynai nesuuostų ir nedemaskuotų mafijozų prieš laiką. Kuomet mafijozai pamato vienas kitą, ir kuomet vedėjas pasako, kad „Mafija vėl išsiskirstė ir nuėjo miegoti“, mafijozai vėl užsimerkia.
Vedėjas: „Mafijai išsiskirsčius, atsibudo policininkas. Jis įtarė, kad kažkas miestelyje netvarkoje, todėl nusprendė patikrinti vieną iš miestelėnų. Išsiuntęs užklausimą į Interpolą, policininkas nuėjo miegoti“.
Žmogus, turintis policininko kortelę, atsimerkia, ir akių žvilgsniu parodo į pasirinktą "miegantį" pilietį. Tai reiškia, kad jis tikrina šį konkretų žmogų. Tuomet vėl užsimerkia
Visi kiti dalyviai visą laiką sėdi užsimerkę – atsimerkia tik tie, ką įvardina vedėjas, ir atlikę savo rolę, vėl eina miegoti.
Vedėjas: „Atėjo rytas. Visas miestelis keliasi, ir klausosi miestelio radijo, kuris pateikia paskutines miestelio naujienas. O naujienos yra tokios: naktį miestelyje siautėjo Mafija, tačiau visi miestelio gyventojai liko sveiki. Miestelio policininkas bandė patikrinti vieną žmogų, ir paaiškėjo, kad tas žmogus Mafijozas/nemafijozas“(priklausomai nuo to, ar policininkas buvo pataikęs į Mafijozą, ar ne)
Kol vedėjas kalba, visi dalyviai neišsiduoda, ir tik klausosi pateiktos informacijos. Po informacijos pateikimo, prasideda balsavimas.

II dalis Balsavimas
Visi žaidimo dalyviai svarsto, kuris iš jų tarpo yra Mafijozas. Be abejo, Mafijozams yra lengviau balsuoti, nes jie pažįsta savuosius, ir stengiasi išbalsuoti gerietį žmogiuką. Iš gerųjų žmonių tik policininkas turi informacijos apie vieną žmogų, tačiau jis šia informacija turi dalintis labai atsargiai, kad Mafijozai nesuprastų, kuris žmogus turi policininko kortelę. Kuomet surenkamas balsų kiekis 50%+1 (t.y. kuomet dauguma atiduoda savo balsą už vieną žmogų), žmogus turi atversti savo žaidimo kortelę. Prieš tai jis dar turi teisę į paskutinį žodį, po kurio vėl reikia leisti dalyviams perbalsuoti.

III dalis. Naktis. Mafijozai siautėja.
Vedėjas: „Į miestelį vėl atslinko naktis, ir visi miestelėnai nuėjo miegoti. Nesimiega tik miestelio mafijozams, kurie vėl išslenka į miestelį, ir šįsyk jiems pasiseka – miestelyje užtinka auką, kurią iš karto nugalabija“.
Mafijozai žvilgsniu tarpusavyje susitaria ir parodo Vedėjui, kurį miegantį žmogų jie galabija, ir tuomet vėl užsimerkia.
Vedėjas: „Vienam miestelio žmogiukui tikrai nepasisekė. Tačiau visa laimė, kad nesimiegojo ir miestelio daktarui – pamatęs besigaluojantį pilietį, jis prišoko ir pabandė jį atgaivinti“
Šitoje žaidimo vietoje atsimerkia žmogus, turintis daktaro kortelę, ir žvilgsniu Vedėjui parodo, kurį žmogų bando gelbėti. Atlikęs savo rolę, vėl užsimerkia.
Vedėjas: „Pasirodo, kad ir policininkui nesimiega. Kaip ir praeitą naktį, jis bando aiškintis, kuris iš miestelėnų mėgsta slampinėti naktimis“.
Atsimerkia policininkas, ir, kaip ir praeitą kartą, žvilgsniu parodo Vedėjui, kurį žmogų tikrina. Patikrinęs, užsimerkia.
Vedėjas: „Į miestelį vėl atėjo diena. Ir vėl atsibudo visi miestelėnai ir klausosi paskutinių naujienų. O jos yra tokios: Mafija naktį siautėjo, ir norėjo pribaigti vieną miestelėną. Tačiau pasirodęs daktaras mafijos planus sujaukė, ir pilietį pagydė. Tuo tarpu policininkui, kaip ir praeitą kartą, vėl nepavyko išsiaiškinti, kuris žmogus yra Mafija".
Kaip turbūt supratote, vedėjas informaciją pateikia pagal tai, kaip klostosi reikalai naktį: jeigu daktaras pataiko išgydyti būtent tą žmogų, kurį bandė nugalabyti Mafija, visi žaidėjai lieka žaidime (vedėjas tokiu atveju jokiu būdu neturi atskleisti informacijos, į kurį žmogų buvo nusitaikyta, nes tokiu būdu jis dalinai atskleistų informaciją). Jeigu daktarui nepavyko pataikyti, vedėjas nurodo žmogų, kuris palieka žaidimą, ir kuris turi atversti savo kortelę.

IV dalis. Vėl balsavimas
Po naktinių įvykių visada yra balsuojama, kuris vėl žmogus turi palikti žaidimą. Sulyg kiekvienu raundu policininkas turi vis daugiau ir daugiau informacijos apie žaidėjus, todėl be abejo, kad Mafijozų tikslas yra pašalinti iš žaidimo policininką.
Taip žaidimas tęsiasi iki kol visa mafija yra demaskuojama, arba visi piliečiai išžudomi. Jeigu atsitinka taip, kad žaidimas baigiasi lygiosiomis (balsavime dėl iškritimo dalyvauja tik 4 žmonės, ir balsavimas vyksta tik 2 prieš 2), laikoma, kad nugalėjo mafijozai.

Ko galima išmokti šiame žaidime?
Visų pirma, be abejo, kad tai yra vaidybinis žaidimas, kuriame turi įsijausti į savo rolę ir daryti viską, kad tiek pats ja patikėtum, tiek įtikintum kitus. Antra, jis skatina įsiklausyti į draugus bei stebėti juos – norint demaskuoti mafijozus, reikia pasitelkti psichologiją. Ir, aišku, gerai pažinoti savo draugus. Trečia, žaidimas skatina protauti logiškai – turi sugebėti atsekti informaciją (kas balsavo prieš ką, kas agitavo už ką ir t.t.), norėdamas padaryti išvadas apie tai, kuris žaidimo dalyvis priklauso kokiai grupei. Na ir ketvirta – tai tikrai be galo smagus žaidimas!

3 komentarai:

 1. Jo pamenu kaip lošdavom - tikrai smagu būdavo ;)

  AtsakytiPanaikinti
 2. Geras žaidimas. Ypač ilgose kelionėse autobusu :)
  Tik aš neįsivaizduoju, kaip reikia pradėti be vedėjo žaist? Kas tada pasakys, kuris buvo užpultas/nužudytas? Kurį policininkas nuteisė ir pan.? Nebent iškritęs apsikeičia su vedėju vietomis, bet tada jau aišku, kad vedėjas paprastas žmogus.. Hmmm..

  AtsakytiPanaikinti
 3. Oi, viskas labai paprasta :). Sistema yra tokia: dar prieš išdalinant korteles, yra nusprendžiama, kuris žmogus pirmąjį ratą (t.y. iki išbalsavimo) bus vedėju. Tuomet padalinamos kortelės, tad būsimasis "vedėjas" gali gauti tiek paprasto žmogaus, tiek kortelę su role. Tuomet visi užsimerkia (vedėjas irgi!) ir vedėjas pradeda sakyti tradicinį tekstą: "Atėjo naktis, visas miestelis nuėjo miegoti... Nesimiega tik mafijozams". Čia vedėjas turi padaryti loginę pauzę, kad leistų susipažinti atsimerkusiems mafijozams. Jeigu vedėjas yra pats mafijozas, jis turi stengtis atsimerkęs jokiu būdu nesidaryti, nes jeigu tuo metu sakys tekstą ir dairysis, balsas sklis netolygiai, ir visi "miegantys" supras, kad jis mafijozas. Po pauzės, vedėjas praneša, kad "Išaušo diena". Nei policininkas, nei daktaras šį raundą nepasirodo, o mafija tik susipažįsta.
  Tokiu atveju, pirmo raundo balsavimas vyksta visiškoje tamsoje: nei vienas dalyvis neturi jokios informacijos, tad balsavimas vyksta remiantis tik emociniais dalykais: kažkas įtartinai elgiasi, įtartinai kalba ir t.t.
  Kai kažkoks žmogus išbalsuojamas, nuo to momento jis ir tampa žaidimo vedėju.
  Mes renkamės tokį žaidimo būdą, nes visada visi nori žaisti, ir niekad nenori būti vedėju:)

  AtsakytiPanaikinti